Hoppa över navigering
 • Socialnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

 • Socialnämnden ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

 • Ledamöter, ersättare och tjänstepersoner ges möjlighet att presentera sig själva.

 • Socialnämnden får information om offentlighet och sekretess.

 • Inför den nya mandatperioden 2023-2026 ska nya ledamöter och ersättare väljas till socialnämndens arbetsutskott. Enligt det allmänna nämndreglementet ska nämnden utse fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden ska även utse utskottets ordförande och vice ordförande. Förslag på ledamöter och ersättare till arbetsutskottet är följande:

  Ordinarie ledamöter Ersättare                    
  Niina Iinatti (M) Linus Thomas (M)
  Lena Östring (KD) Ulrika Lindblad (M)
  X (X) X (X)
  X (X) X (X)
  Catharina Pisoni Söderblom (SD) X (X)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Inför den nya mandatperioden 2023-2026 ska ledamot väljas till Folkhälsorådet. Enligt beslut från kommunfullmäktige ska rådet bestå av sex ledamöter. Tre stycken från kommunstyrelsen och tre stycken från nämnderna. Socialnämnden ska utse en av rådets ledamöter.

 • Inför den nya mandatperioden 2023-2026 ska nya ledamöter och ersättare väljas till Rådet för funktionshinderfrågor. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Enligt reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor ska socialnämnden utse två ledamöter, varav en ska vara ordförande för rådet, och två ersättare.

 • Inför den nya mandatperioden 2023-2026 ska nya ledamöter och ersättare väljas till Kommunala pensionärsrådet. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Enligt reglemente för Kommunala pensionärsrådet ska socialnämnden utse två ledamöter, varav en är ordförande för rådet, och två ersättare.

 • Socialchef Therése Johansson ges möjlighet att informera socialnämnden.

 • Meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde redovisas och läggs till handlingarna.

 •   11

  Övriga ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.